+420 582 333 173

Ochrana osobních údajů

dle GDPR

General Data Protection Regulation 

Zásady zpracování osobních údajů

Kdo je správce?

Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů fyzických osob v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) je Hana Hudečková, s místem podnikání Restaurace a pivnice U Hudečků, U stadionu 1, 796 03 Prostějov, IČO: 48465348, provozovatelka webu www.uhudeckupv.cz.

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky restaurace, dále uživateli webových a facebookových stránek. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky, při registraci nebo vkládání komentářů k našim článkům. Tyto údaje zahrnují zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailovou adresu, případně datum a čas od - do čerpání služeb (např. rezervace stolu či salonku pro společenské oslavy). 

POZOR na Facebook! Prosím uvědomte si, že každým daným "lajkem" poskytujete své osobní údaje společnosti Facebook automaticky, a to v daleko větším rozsahu, než o něm mluví zásady přiměřenosti zpracování GDPR. My, jako malá restaurace, nemáme žádné páky na to, aby se Facebook začal chovat jinak. Protože nám to pomáhá v image a obchodě, Facebook samozřejmě používáme. Toto se děje celosvětově a zdá se, že s tím hned tak někdo něco neudělá (ani poslední aféra zneužití dat stav zatím nemění). Vy ale musíte vědět, že tomu tak je, a že používáním těchto tlačítek s tím souhlasíte. Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte na Facebook tlačítka "like"

Nesbíráme ani jinak nezpracováváme jakékoli zvláštní a citlivé osobní údaje, dle GDPR specifikované v § 4 odst. 1 písm. b).zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, nábořenském vyznání či přesvědčení, účasti v odborech apod.

Pro jaký účel?

Pro vyřízení vaší objednávky (plnění smlouvy) mezi naší Restaurací a pivnicí U Hudečků a Vámi (zákazníkem). Tady využívá Vaše jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon). Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny ruční i automatizované činnosti od zaevidování objednávky, jejího zpracování, včetně zaplacení. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme Vaši objednávkuvyřídit. Jako nástroje sběru dat slouží telefonní a e-mailové objednávky služeb (hlavně rezervace stolů na určitý termín), ojediněle potom kontaktní formulář Zpráva na webu a Napište nám přes Facebook

Pro nabídku služeb formou obchodního sdělení využíváme emailovou adresu. V tomto případě zasíláme týdenní a víkendové menu, a můžeme zasílat naše novinky, na základě Vašeho souhlasu (registrace).

Kdo má přístup k údajům?

Správce a jím pověřené oprávněné osoby (zaměstnanci) a externí zpracovatelé. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a Vaše údaje považují za důvěrné. Tento závazek trvá i po skončení spolupráce. 

V případě, kdy je vyžadován Váš souhlas se zpracováním, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste k tomu souhlas udělili. Mezi zpracovatele patří:

 • Menicka.cz (zasílání obchodních sdělení - týdenní menu registrovaným)
 • WordPress.com (redakční a publikační systém pro webové stránky)
 • WEDOS Internet a.s. (webhosting, pronájem domény, e-mail schránky)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pro on-line marketing, šablona webových stránek MioWeb)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing) 
   

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Osobní údaje za účelem plnění smlouvy zpracováváme po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech po zákonnou lhůtu 10 let. Osobní údaje uchazečů o práci zpracováváme pouze do ukončení výběrového řízení.

Obchodní sdělení (např. týdenní menu) zasíláme minimálně registrovaným zájemcům po dobu 3 let. V budoucnu je plánujeme zasílat nahodile a vyjíměčně novinky, a to po celou dobu trvání souhlasu nebo vznesení námitky se zasíláním. 

Další zpracování osobních údajů mimo rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů .

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás, jako fyzické osobě (nikoli právnické) evidujeme. Právo na přístup k nim, jejich opravu či doplnění, pokud jsou zastaralá. Právo na omezení zpracování osobních dat, nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a právo na výmaz (být zapomenut). Máte právo také na přenositelnost údajů k jinému správci. Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování.

Váš případný souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoli odvolat bez udání důvodů (např. s registrací k odběru novinek). Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních dat.

Vaše práva můžete uplatňovat u správce, kontaktní údaje správce: info@uhudeckupv.cz,  tel.: 582 333 173.

V případě porušení povinností správce máte vždy možnost obrátit se se stížností na Úřad pro  Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jak jsou data zabezpečena

Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Dbáme na bezpečnost Vašich osobních údajů a při zpracování klademe důraz na organizační i technické zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem, firewallem a bezpečnostními zámky místností 🙂 Zabezpečení pravidelně testujeme.

Kontakt

Pokud máte připomínky ke zpracování osobních údajů, nebo chcete uplatnit svá práva, obraťe se na nás e-mailem na adresu info@uhudeckupv.cz, nebo na telefonním čísle 582 333 173

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru, menu) dáváte Haně Hudečkové, s místem podnikání Restaurace a pivnice U Hudečků, U stadionu 1, 796 03 Prostějov, IČO: 48465348, provozovatelce webu www.uhudeckupv.cz, jako správci i zpracovateli osobních údajů zároveň. Menu je zasíláno 1x týdně. Novinky ojediněle během roku.
 2. Zpracování osobních údajů je na období 3 let a je to e-mailová adresa
 3. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 4. Souhlas máte právo kdykoli odvolat a to 1x kliknutím na odkaz v dolní části obchodního sdělení (každého emailu po celou dobu) nebo písemně na adrese info@uhudeckupv.cz,  tel.: 582 333 173..
 5. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s GDPR

Soubory cookies

 1. Hana Hudečková, s místem podnikání Restaurace a pivnice U Hudečků, U stadionu 1, 796 03 Prostějov, IČO: 48465348, provozovatelka webu www.uhudeckupv.cz a správce osobních údajů, může zpracovávat na tomto webu soubory cookies za účelem měření návštěvnosti webu (fungování webových stránek, analytické účely). Tyto cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce. 
 2. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovávány pomocí služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing
 3. shromážděné soubory cookies mohou být zpracovány pomocí služby Facebook, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA a to v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy
 4. Takto získané údaje mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, například provozovatelům služeb a platforem, poskytovatelům zpracovatelských software, služeb a aplikací, které nejsou aktuálně využívány.
 5. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.
 6. Ukládání souborů cookies můžete kdykoli zakázat a smazat historii ve Vašem internetovém prohlížeči. Postup, jak to udělat najdete níže.
 7. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kliknutím na transparentně zobrazené tlačítko "Rozumím" v liště s upozorněním to berete na vědomí. 

Na tomto webu nejsou využívány soubory cookies pro cílenou reklamu, proto zde není vyžadován souhlas s využitím takových cookies. 

Postup, jak zakázat nebo vymazat soubory cookies, najdete také v odkazech níže:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Internet Explorer